Logo-design-pathways-white

Introducere

Începând cu data de 25 Mai 2018, a întrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”). Acest Regulament are ca scop crearea unui cadru legislativ unic European care să protejeze drepturile persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și să reglementeze libera circulație a acestora.

Identitatea operatorului

S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. este societatea responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, având următoarele date de contact:

DESIGN PATHWAYS SRL

Str. Smârdan, nr. 76, Iași, Jud. Iași

Adresă de e-mail: office@designpathways.ro

Tel: 0742 403 006

S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. se angajează să asigure confidențialitatea în cadrul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Această politică privind confidențialitatea oferă detalii despre informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră, modul în care le folosim și cum le protejăm. De asemenea, oferă informații despre drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://www.deșignpathways.ro, la care ne vom referi în continuare cu denumirea “site-ul”.

Cuprins

1) Cum colectăm date cu caracter personal despre dumneavoastră

2) Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

3) Scopurile și temeiurile prelucrării

4) Durata pentru care vă prelucrăm datele

5) Dezvăluirea datelor cu caracter personal

6) Transferul datelor cu caracter personal

7) Drepturile de care beneficiați

8) Confidențialitatea minorilor

9) Modificări în politica de confidențialitate

 1. Cum colectăm date cu caracter personal despre dumneavoastră

Obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la dumneavoastră, respectiv prin utilizarea site-ului nostru, telefonic sau prin email.

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

2.A. Dacă sunteți client al site-ului, S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după cum urmează:

 1. a) Nume și prenume
 2. b) Număr de telefon
 3. c) Adresa de e-mail
 4. d) Adresa de livrare și/sau facturare
 5. e) Contul bancar
 6. f) Date referitoare la modul în care utilizați site-ul

(de exemplu: comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul site-ului)

2.B. Dacă sunteți vizitator al site-ului, S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

 • În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/întrebări, în măsura în care ne contactați în acest fel;
 • În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și paginile vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau produse vizualizate/căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

Mai multe detalii pot fi aflate prin consultarea Politicii cookies a societății noastre.

 1. Scopurile și temeiurile de prelucrării

3.A. Dacă sunteți client al site-ului, S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, livrarea și facturarea comenzii plasate pe site, etc.

Temei prelucrare: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are ca temei prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul general privind protecția datelor, respectiv prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop constituie o obligație contractuală). Refuzul furnizării datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop va avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L.

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are ca temei prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul general privind protecția datelor, respectiv prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop constituie o obligație legală). Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea ca S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, număr de telefon) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L., prin intermediul site-ului. De asemenea, în scopul invitării în vederea participării la conferințe/seminarii organizate de către sau în colaborare cu S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L., aceasta va prelucra numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de email.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră prevăzute la art. 2, punctele a), b) și c) în scopurile de mai sus, respectiv în scop de marketing și în scopul trimiterii de invitații la conferințe/seminarii organizate de către sau în colaborare cu S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L., are ca temei art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor, respectiv persoana vizată și-a dat consințământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Deși nu aveți obligația legală de a furniza datele cu caracter personal prevăzute la art. 2 punctele a), b) și c) de mai sus, acestea fiind prelucrate de Societate în baza consințământului dumneavoastră, în măsura în care nu furnizați aceste date, Societatea nu va putea să vă trimită comunicări comerciale cu privire la produsele și serviciile noastre sau invitații în vederea participării la conferințe/seminarii organizate de către sau în colaborare cu S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L.. Nu este obligatoriu să vă exprimați consințământul  în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal prevăzute la art. 2 punctele a), b) și c) de mai sus în scopul transmiterii de comunicări comerciale cu privire la produsele și serviciile noastre sau în legătură cu participarea la conferințe/seminarii organizate de către sau în colaborare cu S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L..

Totuși, în cazul în care nu furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal prevăzute la art. 2 punctele a), b) și c) de mai sus și/sau nu vă exprimați consințământul  în scopul prelucrării acestor date în scopul transmiterii de comunicări comerciale cu privire la produsele și serviciile noastre și/sau transmiterea de invitații în vederea participării la conferințe/seminarii organizate de către sau în colaborare cu S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L.., nu vom putea să prelucrăm și/sau, după caz, să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal (menționate la art. 2 punctele a), b) și c) de mai sus) a căror prelucrare are ca temei legal consințământul  persoanei vizate, în contextul transmiterii de comunicări comerciale cu privire la produsele și serviciile noastre și/sau invitații în vederea participării la conferințe/seminarii organizate de către sau în colaborare cu S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L.., în termenii și condițiile descrise prin prezenta.

Distinct, chiar dacă v-ați exprimat consințământul  cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (astfel cum acestea sunt detaliate la art. 2 punctele a), b) și c) în scopul transmiterii de comunicări comerciale cu privire la produsele și serviciile noastre și/sau transmiterii de invitații în vederea participării la conferințe/seminarii organizate de către sau în colaborare cu S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L.., aveți dreptul de a vă retrage consințământul  în orice moment, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrărilor efectuate pe baza consințământului înainte de retragerea acestuia.

Vă puteți exprima consințământul  pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul finalizării comenzii și/sau trimiterea formularului de contact.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări/invitații puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii “Informațiile contului meu”.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are ca temei prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor, respectiv prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și liberațiile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Mai multe detalii pot fi aflate prin consultarea Politicii cookies a societății noastre.

 1. Dacă sunteți vizitator al site-ului, S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
 • în scopul transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (adresa de e-mail, număr de telefon), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L., prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră prevăzute la art. 2, punctele b) și c) în scopul de mai sus are ca temei art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul general privind protecția datelor, respectiv persoana vizată și-a dat consințământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Deși nu aveți obligația legală de a furniza datele cu caracter personal prevăzute la art. 2 punctele b) și c) de mai sus, acestea fiind prelucrate de Societate în baza consințământului dumneavoastră, în măsura în care nu furnizați aceste date Societatea nu va putea să vă trimită comunicări comerciale cu privire la produsele și serviciile noastre. Nu este obligatoriu să vă exprimați consințământul  în vederea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal prevăzute la art. 2 punctele b) și c) de mai sus în scopul transmiterii de comunicări comerciale cu privire la produsele și serviciile noastre.

Totuși, în cazul în care nu furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal prevăzute la art. 2 punctele b) și c) de mai sus și/sau nu vă exprimați consințământul  în scopul prelucrării acestor date în scopul transmiterii de comunicări comerciale cu privire la produsele și serviciile noastre, nu vom putea să prelucrăm și/sau, după caz, să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal (menționate la art. 2 punctele b) și c) de mai sus) a căror prelucrare are ca temei legal consințământul  persoanei vizate, în contextul transmiterii de comunicări comerciale cu privire la produsele și serviciile noastre, în termenii și condițiile descrise prin prezenta. Vă puteți exprima consințământul  pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe site.

Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail conținând comunicări comerciale.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferită de site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are ca temei prevederile art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protecția datelor, respectiv prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și liberațiile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. Mai precis, acest scop are la bază interesul legitim al S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, precum și, dacă este cazul, ulterior acestei perioade, doar atunci când prelucrarea este necesară în temeiul unor dispoziții legale și/sau pentru apărarea unui drept în instanță.

După expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal menționate la punctul 3, datele cu caracter personal vor fi șterse și/sau distruse, conform politicilor interne ale Societății.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. (de ex: în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situația în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ștergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonului “ștergere cont” din secțiunea “informațiile contului meu”, S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. va interpreta această operațiune ca fiind exercitarea dreptului la ștergerea datelor.

În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri de acest gen.

Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.

În cazul în care solicitați ștergerea contului, însă pe acel cont există cel puțin o comandă activă, cererea de ștergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor și finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consințământul  pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. pe baza consințământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

5 Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu închiriem/vindem datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți.

Pe lângă operator, în anumite situații, datele pot fi accesibile pentru terțe părți precum furnizori de servicii, colaboratori, operatori de transport, furnizori de hosting, companii IT, numite, dacă este necesar, ca persoane împuternicite de Operator.

Acestea sunt obligate prin contract să mențină confidențialitatea datelor și să le folosească exclusiv în scopul pentru care le-au fost furnizate.

De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale/locale, atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui transfer în afara UE/SEE.

 1. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L., conform celor descrise în prezentul document.
 • dreptul de acces la date – dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc..
 • dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, (“dreptul de a fi uitat”) – se aplică în anumite condiții. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.
 • dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții.
 • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
 • dreptul la opoziție:

– în ceea ce privește activitățile de prelucrare, se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos.

– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați utilizând datele de contact ale Societății, astfel cum acestea sunt menționate la începutul Politicii de confidențialitate.

 1. Confidențialitatea minorilor

S.C. DESIGN PATHWAYS S.R.L. nu contactează cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.

Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consințământul  parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.

Dacă doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârstă sub 18 ani, vă rugăm să ne contactați pe email la: office@designpathways.ro

9 Modificări în politica de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate.

În cazul unor modificări majore pe viitor vei fi înștiințat pe email (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link 

Să răspândim iubirea!

Lucrează și tu cu noi!

© Design Pathways 2023

Fiecare afacere are nevoie de un brand făcut din inimă! 🫶🏻